دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ عبارت است از بازاریابی خدمات و کالاها در تمامی فضای مجازی اعم از شبکه ها ی مجازی و سایت ها.